Konkurs na kuratorski projekt wystawy na Biennale Architektury 2018Termin składania projektów upływa z dniem 11 września 2017 roku (poniedziałek).
Decyduje data wpływu do kancelarii Organizatora na adres: Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki


Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki ogłaszają konkurs na kuratorski projekt wystawy do realizacji w Pawilonie Polskim, prezentowanej w ramach 16 Międzynarodowej Wystawy Architektury w Wenecji w 2018 roku, której kuratorkami generalnymi są Yvonne Farrell i Shelley McNamara.
Częścią projektu jest również określenie autorskiego tematu przewodniego wystawy wraz z jego uzasadnieniem. Projekt powinien poruszać zagadnienia istotne dla współczesnej sytuacji architektury, zarówno w wymiarze lokalnym (polskim), jak i globalnym.

Kuratorski projekt wystawy powinien zawierać koncepcję wystawy wraz określonym autorskim tematem przewodnim, pełny scenariusz wystawy wraz z wizualizacją, streszczenie scenariusza wystawy oraz kosztorys produkcji projektu.

Kurator projektu, a w przypadku zespołu kuratorskiego przynajmniej jedna osoba musi posiadać:

wykształcenie wyższe; dobrą znajomość zagadnień współczesnej architektury, doświadczenie kuratorskie w organizowaniu wystaw; dobrą znajomość języka angielskiego.

Projekt należy złożyć bez umieszczonego na nim nazwiska kuratora projektu. Na projekcie należy umieścić godło, a następnie powtórzyć je na załączonej kopercie, w której należy umieścić następujące informacje:

powtórzenie godła; imię i nazwisko kuratora; adres mailowy i pocztowy, numer telefonu kuratora; CV kuratora;
wypełnione i podpisane „Oświadczenie kuratora”, które stanowi załącznik do regulaminu.

Koncepcja wystawy oraz streszczenie scenariusza zostaną upublicznione po ogłoszeniu wyników konkursu. Udostępnienie pełnego scenariusza wystawy wraz z wizualizacją projektu nastąpią za pisemną zgodą kuratora.Powrót